Gå til innholdet

Vannet mitt lukter - hva kan det være?

Vannet mitt lukter vondt- hva kan det være?

Vann i ren form er egentlig luktfritt og relativt smakløst. Men i enkelte tilfeller kan vann få en lukt på grunn av ulike forurensninger eller kjemikalier i vannet. Noen faktorer som kan føre til vond og ubehagelig lukt av vann er:

1. Organisk materiale: Organiske forbindelser som for eksempel løv, alger eller bakterier kan forurense vannet og gi det en lukt. Disse kan komme fra naturlige kilder som innsjøer eller elver, eller fra menneskeskapte kilder som avløpsutslipp.

2. Kjemikalier: Ulike kjemikalier kan komme inn i vannet fra industrielle prosesser, landbruk, eller fra utslipp av husholdningskjemikalier. Disse kjemikaliene kan gi vannet en karakteristisk lukt avhengig av typen kjemikalie som er til stede.

3. Rust og metall: Hvis vannet innholder jern/mangan, har vært i kontakt med rustne rør eller metallholdige forurensninger, kan det få en metallisk lukt eller smak.

4. Klor og andre desinfeksjonsmidler: Klor blir ofte brukt til å desinfisere drikkevann for å drepe bakterier og andre mikroorganismer. Mens klor i seg selv er luktfritt i lavere konsentrasjoner, kan det ved høyere konsentrasjoner lukte. Klor kan også produsere en karakteristisk lukt når det reagerer med organisk materiale i vannet. 

5. Hydrogensulfid: Dette er en gass som kan dannes i vann som inneholder svovelbakterier, og det kan gi vannet en "råtten egg" lukt.

6. Miljømessige forhold: Eksterne faktorer som temperatur, trykk og eksponering for sollys kan også påvirke vannets sammensetning og dermed dens lukt.

Hvis du oppdager uvanlig lukt fra vannet, kan det være lurt å kontakte kommunen eller vannverket for å få det testet og sørge for at det er trygt å drikke. Har du egen brønn er det viktig med årlig sjekk av brønn og områdene rundt for å sjekke om det er nødvendig med utbedringer. Du kan lese mer om sjekk av brønn i dette blogginnlegget "Utfordringer med brønnvann om våren: risikoer og løsninger". Er dårlig lukt og smak noe du opplever jevnlig eller hele tiden, kanskje fordi du har borevann/brønnvann, kan et vannfilter system løse de fleste utfordringer. Hvilket vannfilter system som passer kommer an på hvilken utfordring du har, men generelt vil et Eco FM jern og mangan vannfilter være en svært effektiv løsning for å fjerne jern, mangan og svovel- tre av de vanligste utfordringene med brønn/borevann. Systemet er så og si vedlikeholdsfritt, varer i mange år og er svært enkelt å montere og betjene. 

Er det utfordringer med kjemikalier og bakterier vil et drikkevannsfilter sørge for garantert trygt drikkevann. Det vil også fjerne vond lukt fra for eksempel hydrogensulfid (svovel) og klor. Ett eksempel på en drikkevannsrenser er Rent Vann Hytte drikkevannsfilter som er et komplett vannfilter system- her får du med en drikkevannskran, et vannfilter som renser flere forurensinger i flere steg, rør og koblinger for sammenkobling til kaldtvannet og vannfilteret. Vannfilteret passer både på hytta og hjemme. 

 

Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business