Vannet lukter badebasseng og smaker av klor!

Les innlegg

Fluor

Les innlegg

Humus

Les innlegg

Hydrogensulfid/ Svovel/ Alunskifer

Les innlegg

Jern/ Mangan

Les innlegg