Gå til innholdet

Ny studie viser alarmerende høyt innhold av nanoplast i flaskevann

Alarmerende høyt innhold av nanoplast i flaskevann!

Ny forskning har vist at flaskevann kan inneholde betydelig høyere nivåer av plastpartikler enn tidligere antatt, inkludert nanopartikler som er usynlige for det blotte øye. Studien fant at en liter vann inneholdt i gjennomsnitt 240 000 plastpartikler. 90 % av disse ble identifisert som nanoplast. Funnet vekker bekymring for potensiell helserisiko forbundet med inntak av vann fra plastflasker.

En ny teknologi presentert i studien gjør det mulig å oppdage, telle og analysere nanoplast i flaskevann. Den nye teknologien gjør at vi kan få verdifull innsikt om potensiell helsemessig risiko forbundet med nanoplast. Nanoplast har, på grunn av sin lille størrelse, evnen til å infiltrere celler og vev, den kan potensielt transportere skadelige kjemikalier gjennom hele kroppen og påvirke cellulære prosesser. Studien reiser blant annet spørsmål om helsemessige konsekvenser av plasteksponering, spesielt for sårbare befolkningsgrupper som spedbarn og små barn. Identifisering og klassifisering av nanoplast ved bruk av avanserte mikroskopiske teknikker åpner nye muligheter for fremtidig forskning for å forstå deres innvirkning på menneskers helse og på miljøet.

Det er til nå begrenset forståelse for effekten av plastpolymerer på menneskers helse, noe som understreker behovet for ytterligere forskning og risikovurdering. Det en vet er at nanoplast kan fungere som bærer av skadelige syntetiske kjemikalier som brukes i plastproduksjon. Potensielt kan dette gå utover organfunsjon og fosterutvikling. Nanoplasten er så liten i størrelse at den lett kan gå over i blodstrømmen og fraktes rundt i kroppen hvor den kan påvirke kroppen på cellenivå.

Plasteksponering
Studien fremhever viktigheten av å redusere plasteksponering ved å velge alternativer som glass- eller rustfrie stålbeholdere for drikkevann og generelt minimere plastforbruket i dagliglivet. Studien styrker dermed også teorien om at det er best for oss å drikke vann fra springen og ikke fra kjøpeflasker med vann. Vann fra springen kan drikkes fra glass, glassflasker eller flasker i rustfritt stål.

Nanoplast og springvann
Det er også funnet mikroplast i springvann, men omfanget er ikke kartlagt like godt. Hvorvidt det er nanoplast i springvannet er ikke, såvidt vi vet, gjort forsking på i Norge. Men med de økte problemene med plast i naturen er det naturlig å anta at dette også vil forekomme. Er du usikker på din vannkvalitet vil et POU (point of use) vannfilter med vår CW42 teknologi stoppe både nano- og mikroplast og slik hindre eksponering for deg og din familie. Du kan lese mer om keramiske filtre i bloggartikkelen "Hvorfor velge et keramisk vannfilter".

Kilde brukt i dette blogginnlegget og en ellers interessant lesing er en artikkel fra CNN "Bottled water packed with Nanoplastics, Study finds".

Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business