Eco Kalkfilter, bløtgjørings-/ ionebytte anlegg (POE)

Eco Kalkfilter bløtgjør vannet effektivt ved å erstatte kalsium- og magnesiumioner med natriumioner. Filteret regenereres automatisk med salttabletter. Finnes i flere størrelser og kan benyttes i hus, hytter og industrielt.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

 • Produktinfo
 • Dokumenter

Eco Kalkfilter- et bløtgjørings-/ ionebytteanlegg for fjerning av kalk i vann

Hardt vann i Norge skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium-(Ca2+) og magnesiumioner (Mg2+)grunnvann. Det er disse ionene som forårsaker belegg på utstyr i kontakt med vann. Høye nivåer av kalsium og magnesium er ikke helsefarlig, men kan over tid gi bruksproblemer, skader på utstyr og energitap. Et bløtgjøringsanlegg vil forhindre kalkavleiringer og slik beskytte rør, varmtvannsberedere og utstyr som er i kontakt med vann.  

Med Eco Kalkfilter bløtgjøres vannet effektivt ved å erstatte kalsium- og magnesiumioner med natriumioner. Vannfilteret regenereres automatisk med salt. Eco Kalkfilter finnes i flere størrelser (resinvolum 20, 30, 40, 50 og 60 liter) og kan benyttes i hus, hytter og industrielt. 

Egenskaper:  

 • Helautomatisk, med tids- og volumstyrt regenerering 
 • Lang levetid 
 • Driftssikker 
 • Mulighet for regulering av saltforbruk til regenerering 
 • Regenerering tilpasset vannforbruk 

NB! Vannets hardhet (dH) stadfestes/ analyseres før installasjondH er viktig for å sette riktige innstillinger og er avgjørende for anleggets ytelse.  

Produktet er i samsvar med den europeiske normen AP (89)2 og med US FDA 21 VFR 173,25.  

Vedlikehold: 

Regenereringssalt (salttabletter) etterfylles etter behov. Ionebyttemasse/ resinmedie byttes etter 5-10 år, eller ved behov.  

Når og hvor ofte det må etterfylles med salt avhenger av tre faktorer: 

 • Vannforbruk
 • Kalkfilterets saltforbruk (avhenger av mengden kalk i vannet/ hardhetsgrad på inntaksvannet; målt i dH)
 • Innstilt hardhetsgrad på drikkevannet etter avkalkning

Alt etter volumet i saltbeholderen etterfylles salt etter behov. Saltnivået må sjekkes jevnlig. Kalkfiltre er bare effektive hvis de forsynes regelmessig med regenereringssalt. Ytelse og levetid på kalkfilteret reduseres uten dette vedlikeholdet. 

En regenereringsprosess er nødvendig for å holde filtermassen i funksjon. Regenereringen skjer i en periode der det ikke er behov for vann (vanligvis om natten). Av denne grunn er det best å dimensjonere ionebytteanlegget for minimum et dagsforbruk med vann.  

MER OM ECO KALKFILTER OG IONEBYTTEANLEGG  

Hva gjør Eco Kalkfilter? 

Eco Kalkfilter reduserer vannets hardhet ved å fjerne kalsium- og magnesiumkarbonater fra vannforsyningen. Det myknede vannet forhindrer kalkoppbygning og sikrer lengre levetid for apparater som oppvask- og vaskemaskin, dusjkabinett, varmtvannsbereder, tekoker mmBløtgjort vann vil også hindre flekker på husgeråd, gi lavere såpeforbruk og bløtere tøy etter vask 

Hvordan virker det? 

Tenk på hvordan en magnet fungerer. Magneter har en positiv og negativ ladet side. Den positive siden av en magnet vil bli tiltrukket av den negative siden av en annen magnet. Dette er i hovedsak hvordan vannmykning fungerer. 

I Eco Kalkfilter passerer vannet gjennom en ionebyttermasse/ resinmedieDenne massen består av bittesmå perler som er positivt ladet med natriumioner. Kalsium- og magnesiumionene i kalsiumkarbonat og magnesiumkarbonat er negativt ladet. Akkurat som en magnet tiltrekker de positive perlene i ionebyttemassen de negative kalsium- og magnesiumionene til seg. I tillegg og av samme grunn vil natriumionet i perlene avsettes til karbonatet. Det du sitter igjen med i vannet er natriumkarbonat som ikke forårsaker skade på husgeråd og utstyr. 

Vil natrium gjøre vannet salt? 

Nei. Vanlig salt er natriumklorid, som er det som får noe til å smake "salt". Natrium i seg selv gjør det ikke. Mengden natrium som byttes ut til vannet i springen er også utrolig lav. I en gjennomsnittlig liter myknet vann er det omtrent 37 mg natriumsammenlignet med en skive hvitt brød der det er ca. 122 mg natrium. Hvis du kontrollere natriuminntaket ditt nøye/strengt, vil et omvendt osmosesystem fjerne alt natrium fra vannet 

Hvor lenge kan du bruke resinmediet? 

Til slutt vil ikke ionebyttemassen ha flere natriumioner igjen og vil være fullpakket med kalsium- og/eller magnesiumioner. Resinmediet må regenereres for å være effektiv. Til dette trengs en saltvannsløsning. Hvor lang tid det er mellom hver regenereringsprosess vi avhenge av flere faktorer; vannforbruk, dH på inntaksvannet, innstilt dH på uttaksvann, størrelse på system mm. Innstillinger på kalkfilteret settes slik at dette skjer automatisk. Resinmediet er oppbrukt og må byttes etter 5-10 år eller etter behov.  

Hva er en regenereringsprosess? 

Regenereringsprosessen er delt inn i fire sykluser: 

 1. Tilbakespylingssyklusvann skylles gjennom vannmyknerenheten, og fjerner eventuelle store avleiringer  
 2. Saltvannssyklus: henter saltvannsløsning fra saltvannstanken og regenererer resinmediet i vannmyknerenheten. Denne prosessen skjer baklengs gjennom systemetsaltvannsløsningen passerer ned stigerøret og inn i tanken dvs. omvendt av mykgjøringsprosessen. Prosessen kalles en motstrømsregenerering og gjøres for å sikre at selve bunnen av resinmediet blir ordentlig regenerert  
 3. Skyllesyklus: kjøres for å vaske bort overflødig salt  
 4. Påfyllingssyklus: fyller saltlaketanken med nok vann for å sikre riktigmengde saltløsning til neste syklus