Vannrenser til hjemmet

Her finner du vannrensere for drikkevann og forbruksvann fra brønn og vannverk. Har du problemer med høye verdier av for eksempel jern, mangan og kalk kan det være lurt med et system som kobles til husets vanninntak (POE, point of entry) og eventuelt et for drikkevann der dette tappes (POU, point of use). Hvis forbruksvannet er bra, men drikkevannskvaliteten er usikker eller ustabil, anbefales en vannrenser som kobles til vannuttaket på kjøkkenet (POU). Her kan du velge mellom to typer;

  • Montert under vasken og koblet til vannkranen eller til en separat drikkevannskran
  • Frittstående renser som kan stå på kjøkkenbenken med en slange koblet til vannkranen

NB!

  • Husk at alle rensesystem krever jevlig sjekk, rens og bytte av filtere.
  • Kjøp en filteravtale med din vannrenser! Med en abonnementsordning mottar du automatisk de filtrene du trenger i tide til nytt filterbytte. Enklere blir det ikke!
  • Det anbefales å montere en lekkasjestopper for å redusere riskoen for vannskader