Kjøkkenarmatur og drikkevannskraner

Ved å velge en 3-veis kran får du muligheten til å tappe filtrert renset drikkevann, og varmt og kaldt forbruksvann fra en og samme kran. Å installere et slikt armatur gjør at du ikke trenger å montere en separat drikkevannskran på kjøkkenbenken. Har du ikke behov eller et ønske om en treveiskran installeres en egen drikkevannskran på benken. Alle kranene kan suppleres med våre POU vannfilter systemer.

NB! For å redusere risikoen for vannskader anbefaler vi å montere en lekkasjesikring i kjøkkenskapet. Ved lekkasje stenges både vanntilførselen og strømforsyningen umiddelbart.