Gå til innholdet

Hva betyr POE og POU?

HVA ER POE OG POU?

POE vs POU

Du lurer kanskje på hvorfor vi merker alle våre produkter med POE og POU? Det er av den enkle grunn at det skal være lett for deg å finne det produktet som passer ditt behov. POE og POU er engelske akronymer for henholdsvis "Point of Entry" og "Point of Use". De beskriver hvor et vannrensesystem er montert og i bruk. Enten du trenger å desinfisere vannet, redusere kalknivåer eller forbedre smak og lukt, vil det store spekteret av POE og POU systemer gi deg kontroll på vannkvaliteten.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ ET POE OG ET POU RENSESYSTEM?

POE og POU er to tilnærminger til vannrensing hjemme, på hytta eller kontoret.

 • POE- Point of entry systemer monteres på husets vanninntak og renser alt vannet som brukes i huset (forbruksvannet). Et POE system renser større mengder vann per tidsenhet enn et POU system.
 • POU- Point of use vannrensere plasseres oftest rett ved vannkranen. Systemene installeres der vannet blir benyttet og renser vannet som brukes til matlagning og drikke.

Begge systemer bruker liknende, men oftest nedskalerte variasjoner av samme teknologi som store vannforsyningssentraler. Teknologien som benyttes kan variere. POU og POE har hver sine fordeler og kan brukes i kombinasjon for å takle et stort spekter av og utfordringer med vannkvalitet.

POE: BURDE DU BEHANDLE FORBRUKSVANNET?

POE systemer renser alt vann i huset da de kobles til vanninntaket. Dette gjør at du ikke bare renser drikkevannet, men også vannet på badet og til maskiner som kjøleskap med tappekran, oppvask- og vaskemaskin. En POE vannrenser er ofte større i størrelse enn et POU system, det plasseres oftest i forkant av varmtvannsberedere og kan rense flere tusen liter med vann hver dag. Det er noen vurderinger som må gjøres ved valg av et POE system.

Fordeler:

 • Praktisk: POE vannrensere er en enkel måte å sikre at alt vannet i huset renses.
 • Lite vedlikehold: Den høye kapasiteten gjør de mer varige og lettere å vedlikeholde.
 • Redusert kost over tid: Selv om systemet har en høyere inngangspris, kan det være billigere over tid med kun ett POE system enn hvis du trenger POE vannrensere ved flere kraner.
 • Beskytter rørsystem: POE systemer, spesifikt rettet mot utfordringer som forhøyede verdier av kalk, jern og mangan, forebygger avleiringer og korrosjon på sanitærutstyr og annet som er i kontakt med vannet.

 Ulemper:

 • Høyere startkostnad: Prisen for et POE system kan være høy og må monteres av en rørlegger.
 • Forurensing fra rør: POE vannrenseren gir vann med høy kvalitet, men kan ikke alene behandle forurensinger fra husets eget rørsystem og armaturer som kobber og bly. Er dette en utfordring må det i tillegg installeres et POU system. 

POU: NÅR ER DET BEDRE Å RENSE VED TAPPEKRANEN?

POU systemer er små i størrelse, er laget for mindre mengder vann og for rensing av vann til ett spesifikt tappepunkt. Et vannrensesystem laget for å rense vannet fra kjøkkenkranen til drikkevanns- kvalitet, er et eksempel på et POU system. Vannet i dusjen trenger ikke nødvendigvis å ha like høy vannkvalitet som vannet fra kjøkkenkranen. Vann du drikker har større sannsynlighet for å påvirke kropp og helse enn vann du dusjer eller bader i. Ved å installere POU systemer ved enkelte kraner kan du behandle spesifikke drikkevannsutfordringer som ellers vil kunne være mye dyrere og mer upraktisk å behandle med et POE system. Andre formål med et POU vannrensesystem er; beskyttelse av sanitærutstyr, som i forkant av en vannvarmer (varmtvannsbereder uten tank) og rensing av vann til isbitmaskiner og kjøleskap. 

POU vannrensere installeres ved et vannuttak, vanligvis i benkeskapet under kjøkkenvasken eller der vannet tappes og benyttes.

Fordeler:

 • Høy vannkvalitet: POU systemer sikrer vann med høy drikkevannskvalitet der du trenger det; for eksempel fra kjøkkenkranen.
 • Enkelt: De er oftest kompakte og lette å installere og vedlikeholde.
 • Lavere pris: Hvis du bare trenger å behandle drikkevannet og ikke forbruksvannet vil et POU system være det mest kostnadseffektive å installere og vedlikeholde.

Ulemper:

 • Lavere volum og gjennomstrømningshastighet: I sammenlikning med POE vannrensere vil et POU system rense et lavere volum av vann per tidsenhet.
 • Noe mer vedlikehold: Disse vannrenserne krever i noen tilfeller hyppigere filterbytte avhengig av bruk og vannkvalitet enn et POE system.

SÅ HVILKET SYSTEM TRENGER DU?

Det riktige systemet for deg avhenger av flere faktorer:

 • Hvilke problem trenger du å løse?
 • Hvilken vanngjennomstrømningshastighet trenger du?
 • Hvor mye av vannet må renses?
 • Hvor mye plass har du tilgjengelig?
 • Ønsker du at ALT vannet skal renses?
 • Ønsker du vann renset flere steder?
 • Hva er kostnaden?

POE og POU systemer har begge sine sterke sider, men det er verdt å merke seg at ett system alene ikke kan fjerne alle typer forurensninger. En "ett system passer til alt" tilnærming er ikke mulig. Å ha en formening om eget behov og hvilke utfordringer du har med vannet, vil kunne hjelpe deg i avgjørelsen og valget av det mest hensiktsmessige systemet til ditt bruk eller om det er en kombinasjon av systemer som er det riktige. Trenger du hjelp med akkurat din utfordring kan vi guide deg til riktig produkt og kombinasjon.

 • POE
 • 1
Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business