Gå til innholdet

Jern/ Mangan i vann

 

  • Jern/ Mangan i vann

    Høyt jern- og manganinnhold kan gi vannet en dårlig smak samt en uestetisk gulbrun eller brunsvart farge. Det vil også kunne misfarge klesvask og gi brune utfellinger på sanitærutstyr. Mangan opptrer på samme vis, men flekker, klumper og grums vil være svarte.

    Høyt jern- og manganinnhold forekommer først og fremst i grunnvann med lavt oksygeninnhold og i vann fra dypvannsinntak i humusholdige eller næringsrike innsjøer. Når vannet brukes, vil jernet oksideres og felles ut som brunt slam. Ved lufttilførsel i eksempelvis brønnpumpa vil jern bli felt ut i ledningsnettet.

  • Jern og mangan i et vannglass

Dersom vannet står i ro over lengre tid i vannreservoar eller ledningsnett, oksideres også mangan, og man får svarte utfellinger. Oksidasjonsprosessen er langsommere for mangan enn for jern, slik at mangan holder seg løst i vannet i lengre tid før det skjer utfelling.

Det finnes ulike metoder beregnet på å redusere innholdet av jern og mangan, og det finnes flere typer anlegg som er egnet for enkelthusholdninger. Vår løsning er Eco FM filter og består av en unik prosess for fjerning av jern og mangan. Et spesialmedie absorberer alt av jern og mangan i vannet. Deretter tømmes (tilbakespyles) alt opptak av jern og mangan etter behov og forbruk, noe som gjør at mediet har lang levetid og er økonomisk i bruk.

Du kan lese mer om jern, mangan og andre utfordringer med drikkevann hos "Norges Geologiske Undersøkelse" "Jern og Mangan"

I tillegg til jern og mangan vil også humus i vannet bidra eller være årsaken til brunt/gult vann. For mer informasjon om humus kan du lese DENNE bloggartikkelen.

 

Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business