REFILL TIL VÅRE DRIKKEVANNSFILTRE

Vedlikehold, rengjøring og skifte av filter i ditt vannfilter system vil avhenge av flere faktorer som; type system, forbruk og vannkvalitet. For et drikkevannsfilter i daglig bruk hos en gjennomsnitts husholdning anbefales det normalt å bytte filtre etter ca 12mnd. Gjør det enkelt! Med et filter abonnement trenger du ikke å huske på når du skal bytte filter. Med filteravtalen mottar du automatisk dine filtre - i tide til nytt filterbytte.