Gå til innholdet

Vår unike renseteknologi gir trygt, rent og godt vann i alle settinger!

CW42®-vannfilter teknologi

Rensesystemer med CW42® teknologi kan brukes i en rekke sammenhenger, både av privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Alle våre point of use (POU) drikkevannsfilter serier; Rent Vann, Eco Friendly, Eco Friendly Pro, og Eco Rescue Flex (for beredskap og humanitær bistand) anvender denne teknologien. Det samme gjelder for vårt point of entry (POE) vanninntaksfilter Eco Solution- dette vannfilteret monteres på husets vanninntak og renser både forbruksvann og drikkevann.

 • CW42® er en kombinasjon av nyere og gammel eksisterende teknologi, som renser vann fra enhver ferskvannskilde til sunt, rent og friskt drikkevann. Det fjerner og kontrollerer innholdet av bakterier, farlige metaller og kjemikalier, og gir deg et drikkevann som er renere enn det som kreves i Verdens Helseorganisasjons (WHO) kvalitetsstandarder. Vannet beholder også alle viktige mineraler som er essensielle for god helse og velvære.

  Vannfilter serien Rent Vann er utviklet av Clear Water Group (norsk selskap, etablert i 1997), som har drevet forskning og utvikling siden 1989. Det har resultert i en helt unik vannrenseteknologi, CW42-teknologien. Teknologien gir alltid rent, trygt og godt drikkevann, uansett råvannskvalitet. Teknologien er testet, godkjent og patentert. Vannfilter seriene Eco FriendlyEco Friendly Pro, Eco Rescue Flex og Eco Solution vanninntaksfilter er utviklet av Eco Water og alle vannfiltersystemene benytter den samme vannrenseteknologien som Rent Vann serien.

 • Eldre par drikker vann på kjøkkenet

Trinnene i vannfiltreringen:
Grovfilter (ikke alle filtersystemene har dette prefilteret)
Filteret fjerner partikler som sand, rust, alger og lignende for en forhåndsdefinert partikkelstørrelse, for eksempel 5 μm. For ”vestlige” forhold er det ofte tilstrekkelig med et lavkapasitets, skiveformet grovfilter i bunnen av OSC/ High Performance kullfilter (HP-filter) innsatsen (se punkt 3). I områder der vannet er svært skittent/ inneholder partikler, anbefales det å inkludere et eget CW42®-grovfilter. 

KDF
Dette er et patentert rensesystem som består av blant annet ionisert kobber og sink i sponform. Det fjerner alger, mikroorganismer, klor og tungmetaller fra vann og danner sinkioner i stedet. KDF/redokslegeringen gjør også at jern og aluminium felles ut. (For større mengder jern i vannet kan et Eco FM jern og mangan vannfilter monteres på husets vanninntak.)

OSC®/ HP kullfilter
OSC/HP filter består av blant annet kull som er produsert for maksimal adsorpsjon av metaller. De adsorberte metallene hindrer bakterievekst på kullet, og fraværet av klor, som sikres gjennom redokslegeringen i trinnet før, gjør at ingen metaller frigis. OSC/ HP-filteret er en patentert form for GAC (Granulated Activated Carbon), som sammen med de andre trinnene oppnår enestående resultater.

Keramisk filter
Dette er en forsølvet, keramisk, mekanisk membran med en garantert porestørrelse på 0,3 μm (0,003 millimeter). Det fjerner alle sykdomsfremkallende bakterier og alle parasitter (for eksempel cryptosporidium). Sølvet utfelles ikke i vannet, men hindrer at det gror bakterier på filtermediet. Det keramiske filteret kan rengjøres av brukeren ved behov. Les mer om keramiske vannfiltre i blogg artikkelen "Hvorfor velge et keramisk vannfilter"

Massivt kullfilter
Filteret består av kull som er pressformet inn i en sylinder slik at ”kanaliseringseffekten” reduseres til et minimum. Det er beregnet på fjerning av organiske smittestoffer fra vann. Kullet kan ikke koloniseres av sykdomsfremkallende bakterier ettersom det er beskyttet av en keramisk komponent, og det er heller ingen fare for at organisk materiale skal frigis siden det er et fullstendig fravær av klor og metaller i dette trinnet.

WU-2: Rent Vann Hjem og Kjøleskap

WU-3: Rent Vann Hytte

CW42 Teknologi  

Filtreringsytelse CW42 Technology 

Tabellene under viser hva, og henholdsvis hvor mye, filterteknologien fjerner av de hyppigst forekommende drikkevannsforurensningene. NB! Se egne filterspesifikasjoner for egenskaper for keramikken som er brukt i de ulike systemene. Filtreringsytelse vil variere noe etter filtersystem, keramikk og filtersammensetninger. 

Tabell filtreringsytelse

Merk!  

 • Vannfilter systemer med CW42®-teknologi utgjør en fysisk barriere til alle patogene bakterier. Vannfiltrene vil slutte å slippe gjennom vann før farlige nivåer av patogene bakterier har mulighet til å komme gjennom. 

 • Ved rensing av høyt blyforgiftet vann; inneholdene 100 μg/l bly, blir blyinnholdet garantert under 1 μg/l. 

 • Under forhold med ekstremt høy konsentrasjon av nitrater, kan det være behov for et spesialfilter for å nå akseptable nivåer. 

Sertifiseringer 

Filterteknologien er sertifisert av Byggforsk (sertifikat nr. 1140), testet og godkjent av Teknologisk Institutt (rapportnr. 3020-05-0628) og av NIVA (rapportnr. 5542-2008). I tillegg har også følgende institusjoner offisielt testet vannfiltersystemet (Rent Vann Hjem og Hytte): 

 • Statens næringsmiddeltilsyn  

 • University of Edinburgh 

 • University of Sunderland 

 • SNDT Woman's University, Mumbai, India 

 • East of Scotland Water Authorities 

 • West of Scotland Water Authorities 

 • Babcock Scientific 

 
Adresse
Verpetveien 56, 1543 Vestby
Telefon
+4745426200
E-postadresse
post@ecowater.no
Foretaksregisteret
860372452
Theme primary color
Logo background color
Shop open for business